ተጋሩ ሕበሩ ተሓባበሩ ሰስኑ

ሰብ ራኢ ብውፅኢት ናይ ኣእምሮ ብልሒ ኩኑ ከም ህዝቢ እንዳነበርና ክንከስበሉ ምእንቲ ሓቢርናን ተሓባቢርናን ዝከኣለና ክነበርክተሉ ዘኽእል ሃዋህው ክፍጠሩልና...   ተወሳኺ

ባዕላትና ነለሊ

ዓለም እንተበልና ቁሸትና ገዲፍና ኣህጉር እንተልዓልና ጣብያና ረሲዕና ኣብ ሃገር ደዪብና ክልል ጸቢቡና ብተግባርዶ ወረ እንታይ እዩ ራኢና ድሌትና ልዒሉ ብዘይ...   ተወሳኺ

ኣነነት

ከም ሓቃዊ መትከል ሓደ ወድሰብ ኣነነት ካብ ነብሱ ሓፂቡ ከወግዳ ኣለዎ። ኣነ እንታይ እየ? ኣነ መን እየ? ሓሰኻ'ምበር ሰብ ኣይኮንኩን ይብል ንጉስ ዳዊት ም...   ተወሳኺ

መፋለጢ ቦታ

ስርሖምን ትካሎምን ኣብ መቐለና ብምፍላጥ ተበጻሓይ ይኹኑ።

ይጽሓፉልና። blog [at] mekelena.com
Become a writer. Learn how to become a writer

Trending Videos
ውሩያት ናይ ፌስቡክ ገጻት
☆ ናይ ፌስቡክ ፕሮፋይል ሊንክ ጥራሕ የእትዉ